Podsitnianske dni hojnosti v Baďane

“Hostina na husacom pľaci” pod týmto názvom sa v druhú septembrovú sobotu konal ľudový festival v obci Baďan. Okrem skvelého pohostenia a kultúrneho programu sa návštevníkom prezentovali aj výrobcovia, remeselníci so svojimi produktmi, mnohí z nich sú držitelia značky “Regionálny produkt Hont”.