To najlepšie z tradičných výrobkov vidieka

foto_290_180_69_vinica_052Každý región na Slovensku má svoj neopakovateľný charakter, ktorý je daný prírodným a kultúrnym bohatstvom, históriou a tradíciami miestnych obyvateľov, ktoré sú často jedinečné a typické pre ten ktorý región.

Cieľom značenia miestnych produktov je podporiť tie tradičné miestne výrobky a služby, ktoré svojim spôsobom výroby a poskytovaním služieb zároveň šetria životné prostredie a v konečnom dôsledku všetkých, ktorí žijú a vytvárajú nové jedinečné hodnoty v jednotlivých slovenských regiónoch.