Slovenský rekord – najväčšie drevené koryto

Člen Občianskeho združenia Zlatá cesta získal certifikát “Slovenský rekord – najväčšie drevené koryto”. Korytár Marek Kanaloš držiteľ značky Regionálny produkt Hont spolu so svojimi bratmi predstavili v Banskej Bystrici najväčšie ručne dlabané drevené koryto.

Jeho rozmery, odbornou porotou potvrdené a zapísané do knihy Slovenských rekordov boli: dĺžka 455,9 cm a šírka 79 cm. Traja šikovní rezbári – korytári, ktorí spoločne vytvorili obrovské koryto ho predstavili spolu s Mestom Banská Bystrica 10. septembra 2017 na tradičnom Radvanskom jarmoku.

Certifikát za Slovenský rekord