Projekt spolupráce

Občianske združenie Zlatá cesta sa zapojilo do projektu spolupráce spolu s Poľskom a Lotyšskom. Projekt prispieva k rozvoju vidieka, jeho prezentácii a podpore predaja miestnych produktov. Projekt sa realizuje v období 2016/2018. V októbri 2017 sa v rámci projektu uskutočnila odborná exkurzia v regióne Miestnej akčnej skupiny v Lotyšsku.